homediensten/Diensteover/über bol.txtcontact/Kontaktactueel/aktuell
bol.txt
vertalingen - Übersetzungen - translations
home

 

Flagge NiederlandeWelkom op de site van bol.txt.

bol.txt [spreek uit als boltekst] is een bedrijf dat vertalingen, teksten en aanverwante diensten levert, zowel aan vertaalbureaus als direct aan bedrijven en particulieren. Wij vertalen voornamelijk vanuit het Duits naar het Nederlands; de meeste klanten van bol.txt komen dan ook uit de Duitstalige en Nederlandstalige landen.

bol.txt staat voor professionele kwaliteit. Want wij realiseren ons dat het bij een goede, professionele vertaling aankomt op nauwkeurigheid. En professioneel betekent natuurlijk ook dat er op tijd geleverd moet worden, tegen een faire prijs. Uw tekst is bij bol.txt in goede handen.


 

Flagge DeutschlandHerzlich Willkommen auf der Seite von bol.txt.

bol.txt [bolltekst ausgesprochen] ist eine Firma, die Übersetzungen, Texte und verwandte Dienste liefert, sowohl an Übersetzungsbüros als direkt an Firmen und Privatpersonen. Wir übersetzen hauptsächlich aus dem Deutschen ins Niederländische; die meisten Kunden von bol.txt stammen denn auch aus dem deutschen und niederländischen Sprachraum.

bol.txt steht für professionelle Qualität. Denn wir sind uns bewusst, dass es sich bei guten, professionellen Übersetzungen um Genauigkeit dreht. Und professionell heißt natürlich auch, dass rechtzeitig geliefert wird, zu einem fairen Preis. Ihr Text ist bei bol.txt in guten Händen.

homediensten/Diensteover/über bol.txtcontact/Kontaktactueel/aktuell